เจ้าหญิงพิกุลทอง (ส-อา) ตอนที่ 22
ละครไทย : Thai Drama ดาวน์โหลด เก็บไว้ที่ชอบ ตอนที่ 22

เจ้าหญิงพิกุลทอง เป็นธิดาของ ท้าวสัณนุราช กับพระมเหสีคือ นางพิกุลจันทรา ผู้ครองเมืองสรรพบุรี เมื่อย่างเข้าวัยสาว เจ้าหญิงพิกุลทอง (Chaoying Phikun Thong) ความงามของนางเป็นที่เลื่องลือว่ายากที่จะหาผู้หญิงคนใดเสมอเหมือนได้ ซึ่งนอกจากเวลาพูดกับใครจะมีดอกพิกุลทองร่วงจากปากแล้ว ยังมีเส้นผมที่หอมอีกด้วย เจ้าหญิงพิกุลทอง (Chaoying Phikun Thong)


“เจ้าหญิงพิกุลทอง (ส-อา)”
By : DooThaiTV ดูไทยทีวี