นิทานพื้นบ้านเรื่องศรีธนญชัย นิทานพื้นบ้านเรื่องศรีธนญชัย
สำหรับเด็ก : Kids ดาวน์โหลด เก็บไว้ที่ชอบ นิทานพื้นบ้านเรื่องศรีธนญชัย

ท้าวเจษฎาเป็นเจ้านครแห่งหนึ่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาพระองค์มีมหาเล็กคนโปรดผู้หนึ่งชื่อ ศรีธนญชัย มหาดเล็กผู้นี้ผู้คล่อง ฉลาด และมีไหวพริบดีมาก วันหนึ่ง ศรีธนญชัยทูลพระองค์ว่า “ข้าพระเจ้ารับราชกาารมาก็นานแล้ว ยังไม่มีท่ดินสำหรับปลูกบ้าน ใคร่จะขอพระราชทานที่ดินสักเล็กน้อย” ท้าวเจษฎาตรัสว่า “เอ็งจะเอาสักเท่าไร และจะเอาที่ตรงไหน”


“นิทานพื้นบ้านเรื่องศรีธนญชัย”
By : DooThaiTV ดูไทยทีวี