คับข่าว ครบประเด็น 2021/06/11
ข่าวจากช่องต่างๆ : News ดาวน์โหลด เก็บไว้ที่ชอบ 2021/06/11

จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 22.30 น.ช่อง9 เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทรายงานข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน ร่วมกับการสนทนาเชิงข่าวซึ่งผลิตโดยสำนักข่าวไทย โดยมีลักษณะเด่นอยู่ที่การใช้สำนวนกึ่งทางการ ..


“คับข่าว ครบประเด็น”
By : DooThaiTV ดูไทยทีวี