บางกอกลืมบอกแม่ (เสาร์) บางกอกลืมบอกแม่ 2019/06/08
ละครไทย : Thai Drama ดาวน์โหลด เก็บไว้ที่ชอบ บางกอกลืมบอกแม่ 2019/06/08

บางกอกลืมบอกแม่ เรื่องราวของแหล่งชุมชนของผู้มีรายได้น้อยที่เหมือนกับหลาย ๆ ชุมชน ที่กระจายอยู่มากมายรอบ ๆ กรุงเทพฯ ผู้คนที่อยู่ที่นี่ล้วนเป็นคนฐานะปานกลางจนถึงระดับล่าง มีทั้งคนกรุงเทพฯ และมาจากต่างจังหวัด บ้างมาทำงาน บ้างมาเรียนหนังสือ บ้างมาเผชิญโชค บางกอกลืมบอกแม่


“บางกอกลืมบอกแม่ (เสาร์)”
By : DooThaiTV ดูไทยทีวี