ส่องโลก (เสาร์) 2020/10/17
รายการสารคดี : Documentary ดาวน์โหลด เก็บไว้ที่ชอบ 2020/10/17

สารคดีมีชีวิต สาระดีๆ ของคนชอบเที่ยว เอาใจนักเดินทาง รายการสารคดีมีชีวิตที่นำเสนอเรื่องราวของสถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทั้งทางด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชน โดยมีจุดหมายคือเน้นการเดินทางด้วยรถยนต์ไปตามทางหลวงสายเอเชียและถนนสายแยกย่อยทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน


“ส่องโลก (เสาร์)”
By : DooThaiTV ดูไทยทีวี