The Trial of the Chicago 7 (2020) : ชิคาโก 7 The Trial of the Chicago 7
ภาพยนตร์ต่างประเทศ ดาวน์โหลด เก็บไว้ที่ชอบ The Trial of the Chicago 7

หนังจะเล่าเรื่องจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นปี 1969 ซึ่งเป็นเหตุการณ์การประท้วงของประชาชนต่อต้านการเข้าสู่สงครามเวียดนามของสหรัฐฯ และตั้งข้อกล่าวหารัฐบาลว่า เข้าแทรกแซงงานการเลือกตัวแทนชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตเมื่อปี 1968 เรื่องจะไม่เป็นเรื่องถ้าการประท้วงอยู่ในความสงบ แต่เกิดมีการปะทะกันเกิดขึ้นระหว่างตำรวจกับประชาชน และมีจับกุมผู้ต้องหาไป 7 คน จนเข้าสู่กระบวนการทางศาล และกลายเป็นคดีที่ถูกกล่าวขวัญยาวนาน


“The Trial of the Chicago 7 (2020) : ชิคาโก 7”
By : DooThaiTV ดูไทยทีวี