Innocence (ความลับ ความจริง) Innocence (ความลับ ความจริง)
ภาพยนตร์เกาหลี : Korean Movies ดาวน์โหลด เก็บไว้ที่ชอบ Innocence (ความลับ ความจริง)

ฮวาจา แม่ของอันจองอิน ถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตรกรหลังจากพบยาพิษในมักกอลลีที่ศพของสามีเธอ แต่เธอกำลังทุกข์ทรมานจากการสูญเสียความทรงจำ ทำให้เธอไม่สามารถแก้ต่างให้ตัวเองได้ อันจองอินจึงพยายามพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของแม่ของเธอ และเปิดเผยความลับของหมู่บ้านเล็ก ๆ ด้วยความช่วยเหลือของนายกเทศมนตรี


“Innocence (ความลับ ความจริง)”
By : DooThaiTV ดูไทยทีวี