"> Play
ภาพยนตร์เรตอาร์ 18up(AVupdate) DSD-8002
เนื่องจากภาพยนต์ในหมวดหมูนี้ จัดอยู่ในประเภท 18+ เนื่องจากอาจจะมี ฉากโป๊ เปลือย ฉากเซ็กส์ ฉากวาบหวิว เรทอาร์ หรือความรุนแรง ดังนั้นจึงไม่เหมาะแก่เด็กและเยาวชน