"> Play
ลูกทุ่งตัวจริง (ส) ลูกทุ่งตัวจริง 2020/08/1
จากอดีต สู่ ปัจจุบัน บันทึกเป็นตำนาน ลูกทุ่งตัวจริง ชมหลากหลายชีวิตจากท้องทุ่ง มุ่งสู่ความสำเร็จ รายการแรกและรายการเดียว ที่ไม่เหมือนใคร และ ไม่มีใครเหมือน