"> Play
Mara (ตื่นไหลตาย) Soundtrack
หลังเกิดคดีการตายผิดธรรมชาติของครอบครัวหนึ่ง นักจิตวิทยา เคต ฟูลเลอร์ รับหน้าที่สืบคดีแปลกประหลาดครั้งนี้