"> Play
14 วัน ฉัน(ไม่)เปลี่ยน (My Quarantine Days) ส-อา 14 วัน ฉัน(ไม่)เปลี่ยน ตอนที่ 14
ในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของใครหลายคน ชีวิตของปั้น Vlogger สายเที่ยวทั่วโลกก็แทบจะจบเห่ ไม่รู้จะหา Content มาทำให้ Channel ตัวเองน่าสนใจได้อย่างไร ในท่ามกลางความสับสนและความขัดแย้งของบ้านปั้นกับบ้านอาวิชิตที่อยู่ตรงข้าม เขาพบว่าผีสาวสวยนางหนึ่งได้สิงสู่อยู่ในบ้านหลังนั้น 14 วัน ฉัน(ไม่)เปลี่ยน (My Quarantine Days) ออกอากาศทุกวัน เสาร์- อาทิตย์ 1